WORKSHOPS  DANS/THEATER
Web Theaterspel.nl

Contact

Co auteurs

Liesbeth Mende
Bor Rooyackers
Saskia Heerkens

Illustrators/
Vormgeving

Stefan de Groot
Ernst Bernson

Uitgevers

Panta Rhei
HB Uitgevers
De Toorts
SKETCH
Bij dit kaartspel wordt iedere speler uitgenodigd om te improviseren. Het kaartspel kan, educatief op instellingen worden gebruikt, thuis in de huiskamer, maar ook bij managementtrainingen. Met de kaarten kunnen wel 11.000.000 korte sketches worden verzonnen en maakt snel een spel mogelijk ook als je absoluut geen toneelspeler bent.

   

100 Speelteksten voor kinderen bevat 100 korte dialogen die zonder veel voorbereiding gerepeteerd en uitgevoerd kunnen worden. De teksten zijn geschikt voor spelers vanaf 8 jaar, en bestemd voor docenten drama, leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs en begeleiders in het jeugdwerk.

 

100 Dialogen bevat nieuwe dramateksten met veel verschillende insteken die je kan gebruiken bij het lezen en spelen van een theatertekst. Ieder hoofdstuk bestaat uit een vraag waarmee de teksten gelezen en gespeeld kunnen worden. Ook worden er speltips gegeven!

 
100 circusspelen voor iedereen vanaf 4 jaar is een bundel korte circusspelen, aangevuld met spelaanwijzingen, bestemd voor docenten drama, leerkrachten in het basisonderwijs en begeleiders in het jeugdwerk. Het boek bevat 100 (korte) spelen die met weinig voorbereiding ontworpen, gerepeteerd en uitgevoerd kunnen worden. De spelen zijn geschikt voor circusliefhebbers vanaf 4 jaar. De circusspelen zijn overwegend kort van tijdsduur zodat men deze in een lesuur kan leren en inoefenen. Het is een praktisch en direct bruikbaar boek waarmee iedere enthousiasteling die van circus houdt aan de slag kan. Het boek wordt ingeleid door een didactisch en organisatorisch hoofdstuk waarna de spelen volgen.De circusspelen zijn ingedeeld naar leeftijd en naar soorten spelen. Zo kan gemakkelijk een spel gekozen worden voor een bepaalde groep.  

Dansant: Dansante bewegingsactiviteiten: praktijk en theorie.
Afhankelijk van de eigen intenties en interesse kan de lezer een keuze maken tussen de praktijk en de meer theoretische achtergrondinformatie van dans. De hoofdstukken zijn echter zo opgebouwd dat beide onderdelen elkaar inspireren.
Bijgevoegd een cd-rom.

 
Honderd dramaspelen bevat spelletjes die zonder veel voorbereiding uitgevoerd kunnen worden door docenten, studenten aan opleidingen en activiteitenbegeleiders in en buiten het onderwijs. o.a. zintuigspelen, themaspelen, pantomime, spelen met maskers, poppen, kostuums en andere materialen.    
Honderd nieuwe dramaspelen is een vervolg op het eerder verschenen Honderd dramaspelen en bevat naast nieuwe spelletjes ook geheel nieuwe spelsoorten.  
Spelen met jeugdboeken bevat 120 fragmenten uit klassieke kinder- en jeugdboeken. Elk fragment kan gebruikt worden voor een spelvorm, zoals toneelspel, taalexpressie, dans en tal van groepsspelletjes.  
Honderd dansspelen is opgebouwd uit vele werkvormen die zonder veel voorbereiding uitgevoerd kunnen worden door docenten en activiteitenbegeleiders in en buiten het onderwijs.    
In dit vervolg op Honderd dansspelen wordt ingegaan op wat creatieve dans is en hoe een dansspel uitgevoerd kan worden. Aan bod komen ook de voorwaarden om tot dans te komen en hoe een leergang ontwikkeld kan worden. Daarnaast ook weer veel nieuwe speloefeningen.    
Honderd nieuwe taalspelen is een vervolg op het eerder verschenen Honderd taalspelen. Het is een bundel met nieuwe taalspelen voor kinderen van 4 tot 14 jaar. Het biedt basisschooldocenten, begeleiders in het jeugdwerk en docenten Nederlands een enorm aantal nieuwe mogelijkheden om kinderen creatief met taal te leren omgaan. Het is een praktisch en bruikbaar boek waarmee iedere enthousiasteling die van taalexpressie houdt aan de slag kan.    
Honderd Taalspelen bevat spelletjes die zonder veel voorbereiding uitgevoerd kunnen worden door docenten, studenten aan opleidingen en activiteitenbegeleiders in en buiten het onderwijs.    
Dit kaartspel is als zelfstandig dansspel bruikbaar en als aanvulling op Honderd dansspelen. In een begeleidend boekje worden tien dansvormen uitgewerkt waardoor honderden dansen kunnen worden ontwikkeld.    

Dramaprojecten
3e, herziene druk
werkboek voor beroepsopleidinge
n
Paul Rooyackers

Dit werkboek voor studenten is verschenen naar aanleiding van vragen uit de praktijk. In het werkveld is een sterkte behoefte aanwezig een spelproject zo duidelijk en kort mogelijk aan te bieden.

Nieuw bij deze herziene editie is de bijgeleverde cd waarop speciaal voor deze oefeningen gecomponeerde muziek is opgenomen. ....

 
Bestel Hier
De Muziekkoning
tekst en muziek: Peter Koning * Ideeën, opdrachten en liedspelen: Paul Rooyackers en Peter Koning * band: Peter Koning & de hofmuzikanten
Met De muziekkoning kunnen leerkrachten in de les sociaal emotionele- en maatschappelijke thema’s op inspirerende wijze introduceren. De liedjes van Peter Koning behandelen actuele thema’s zoals heimwee, pesten, eten, etc. De spelideeën en verwerkingsopdrachten bedacht door Paul Rooyackers en Peter Koning bevatten elementen uit muziek, dans en drama en bieden kinderen gelegenheid om letterlijk even ‘met een gedachte te spelen’. Een vakoverstijgende aanpak die de kerndoelen dans, drama en muziek serieus neemt en elke leerkracht helpt bij het realiseren er van op een simpele, zeer motiverende en moderne wijze. bestel via de website van schoolsupport.
Klik HIER
j

Een fluitje van een cent
Creatieve Vorming deel 1

Paul Rooyackers

Een fluitje van een cent is bedoeld voor docenten en groepsbegeleiders die muziek als spelvorm (willen gaan) geven aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.....lees meer

   
j

Plankenkoorts
Creatieve Vorming deel 2

Paul Rooyackers

Plankenkoorts is bedoeld voor docenten en groepsbegeleiders die toneel als spelvorm (willen gaan) geven aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 15 jaar.....lees meer